นิทรรศการกรุงเทพ 226/16 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ 2552/หอศิลป์ฯกรุงเทพ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวกรุงเทพมหานคร ผ่านการนำเสนอผลงานของศิลปินสาขาทัศนศิลป์ชื่อดังของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นใหม่กว่า 50 ท่าน ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของกรุงเทพมหานครในหลากหลายมิติ อย่างที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณชนมาก่อน นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การฉายภาพยนตร์ การอ่านวรรณกรรม ละคร สัมมนาเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมการศึกษาสำหรับเด็ก และประชาชนทั่วไป กิจกรรมการพูดคุยกับศิลปิน นักวิชาการ สถาปนิก นักออกแบบ และผู้จัดงาน รวมทั้งเปิดให้มีส่วนร่วมสร้าง “เมืองน่าอยู่”

ครั้งแรกของนิทรรศการงานศิลปะ ที่ทำให้รู้จักกรุงเทพฯ 226 ปี ได้ใน 1 วัน !

กรุงเทพฯ 226 : ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมืองสู่กรุงเทพฯ ในฝัน นิทรรศการศิลปะที่เป็นการเปิดตัวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมผลงานของศิลปินใน ในช่วง 2 ศตวรรษที่ผ่านมา จำนวนกว่า 200 ชิ้น เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และบอกเล่าความเป็นมาของกรุงเทพฯ ในระยะเวลา 226 ปี แบ่งเป็นโซนหลัก 4 โซน ดังนี้

1. กรุงเทพฯ ปฐมบท (Bangkok Early Days)

เล่าเรื่องเมืองกรุงเทพฯ ในช่วงแรกเริ่มสถาปนากรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จนถึงช่วงสถาปนา และสร้างกรุงรัตนโกสินทร์โดยรัชกาลที่ 1 ไฮไลท์ของศิลปะที่จัดแสดง มีงานประติมากรรมพระเศียรพระเจ้าตากสิน โดยฝีมือของ อ.ศิลป์ พีระศรี, ภาพรัชกาลที่ 1 ขึ้นครองราชย์ และภาพรัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างพระนคร

นอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวผ่านภาพวาดแผนที่ ที่เขียนโดยชาวต่างชาติในยุคดังกล่าว แผนที่ จากสายลับพม่า และภาพถ่ายต่างๆ รวมถึงศิลปะงานช่างสาขาต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และ สถาปัตยกรรม อีกเป็นจำนวนมาก งานศิลปะของโซนนี้จะมีอายุระหว่าง พ.ศ. 2325-2111

,,,, ,,,,

2. กรุงเทพฯ ทันสมัย (Modernised Bangkok) VS พระนครวันวาน
(Nostalgic Past)

ราวพุทธศตวรรษที่ 24 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในหมู่ชนชั้นนำ สมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปในแบบที่ดูสมจริงเหมือนมนุษย์มากขึ้น งานศิลปะ จำนวนมากได้รับอิทธิพลจากสภาพสังคมดังกล่าว โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรมต่างๆ ก็ได้รับ อิทธิพลจากตะวันตกจำนวนมาก เนื้อหาของศิลปะในส่วนนี้มีทั้งภาพวาด งานประติมากรรม และงาน สถาปัตยกรรม ซึ่งเห็นได้ว่าได้รับอิทธิพลของตะวันตกมากขึ้นอย่างชัดเจน

เตรียมพบกับอีก 2 โซนที่เหลือ โปรดติดตามตอนจบได้ในเอนทรี่ต่อไป..

,,,, ,,,,

แล้วเจอกันใหม่ด้วยความห่วงใย..


เปิดเพลงไหน เปิดเมื่อไหร่ ก็ยังสวยงาม.mp3 - Tattoo Colour